Τιμές

Οι τιμές μας

Οι παρακάτω τιμές είναι ενδεικτικές. Η τελική τιμή καθορίζεται από τον αριθμό μαθημάτων, τις ώρες διδασκαλίες, τον αριθμό συμμετεχόντων, κλπ. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ατομικό μάθημα

Από 18 € / ώρα
 • Μάθημα γνωριμίας
 • 50΄ Διδακτική ώρα
 • Υποστηρικτικό υλικό
 • Ευελιξία ωραρίου
 • Δυνατότητα διδασκαλίας στα Αγγλικά

Ομαδικό μάθημα

Από 15 € / ώρα
 • Μάθημα γνωριμίας
 • 50' Διδακτική ώρα
 • Υποστηρικτικό υλικό
 • Ευελιξία ωραρίου
 • Προσαρμογή τιμής

Στατιστικές αναλύσεις

Από 180 € / Στατιστική ανάλυση
 • Αξιόπιστες πηγές πληροφοριών
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Εμπρόθεσμη παράδοση
 • Ακαδημαϊκό επίπεδο
 • Επιτυχημένο αποτέλεσμα